Ranking 2010

Artyści Ranking 2010 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Niespodziewana Małgorzata Malwina 47 6 1 6 1 0 0
2 Kowalska-Owczarek Agnieszka 53 0 0 0 0 0 0
3 Dzwonik Urszula 49 4 1 4 1 0 0
4 Kowalski Grzegorz 53 0 0 0 0 0 0
5 Jaworska Danuta 50 3 1 3 1 0 0
6 Kowalski Tomasz 53 0 0 0 0 0 0
7 Siara Tadeusz Michał 51 2 1 2 1 0 0
8 Kowalski Piotr C. 53 0 0 0 0 0 0
9 Lerka Grzegorz 52 1 1 1 1 0 0
10 Kruk Mariusz 53 0 0 0 0 0 0
11 Książek Bogumił 53 0 0 0 0 0 0
12 Kulisiewicz Tadeusz 53 0 0 0 0 0 0
13 Kulka Tomasz 53 0 0 0 0 0 0
14 Kuryluk Ewa 53 0 0 0 0 0 0
15 Kuś Marek 53 0 0 0 0 0 0
16 Kobzdej Aleksander 44 9 1 9 1 0 0
17 Kuzyszyn Konrad 53 0 0 0 0 0 0
18 Tyszkiewicz Teresa 47 6 1 6 1 0 0
19 Kwiek Paweł 53 0 0 0 0 0 0
20 Oberlander Marek 48 5 1 5 1 0 0
21 Leder Wojciech 53 0 0 0 0 0 0
22 Lenica Alfred 49 4 1 4 1 0 0
23 Lewandowska Danuta 53 0 0 0 0 0 0
24 Mikołajczyk Antoni 50 3 1 3 1 0 0
25 Lewandowski Janusz 53 0 0 0 0 0 0
26 Błachnio Henryk 51 2 1 2 1 0 0
27 Lewczuk Sławomir 53 0 0 0 0 0 0
28 Małkowski Eugeniusz 45 8 1 8 1 0 0
29 Lewczyński Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
30 Owidzka Jolanta 46 7 1 7 1 0 0
31 Lewicka Olga 53 0 0 0 0 0 0
32 Perszko Jarosław 47 6 1 6 1 0 0
33 Lisek Robert B. 53 0 0 0 0 0 0
34 Pąkowski Wojciech 48 5 1 5 1 0 0
35 Lustyk Bogusław 53 0 0 0 0 0 0
36 Ambroziak Sylwester 49 4 1 4 1 0 0
37 Ładnie Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
38 Mierzejewska Anna 45 8 2 8 2 0 0
39 Łapiński Tadeusz 53 0 0 0 0 0 0
40 Szaybo Rosław 51 2 1 2 1 0 0
41 Łazikowski Edward 53 0 0 0 0 0 0
42 Solisz Marian 52 1 1 1 1 0 0
43 Łodziana Tadeusz 53 0 0 0 0 0 0
44 Nitka Zdzisław 48 5 1 5 1 0 0
45 Łucjan Piotr 53 0 0 0 0 0 0
46 Minciel Eugeniusz 49 4 1 4 1 0 0
47 Łukasik Mariusz 53 0 0 0 0 0 0
48 Maciuszkiewicz Roman 53 0 0 0 0 0 0
49 Maj Tamara 53 0 0 0 0 0 0
50 Majewski Lech 53 0 0 0 0 0 0
51 Makieła Katarzyna 53 0 0 0 0 0 0
52 Makowski Tadeusz 53 0 0 0 0 0 0
53 Sobczyk Marek 36 17 2 17 2 0 0
54 Maleszewski Zbigniew 53 0 0 0 0 0 0
55 Mańczyński Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
56 Maszlanko Mirosław 53 0 0 0 0 0 0
57 Nowakowski Arkadiusz 47 6 1 6 1 0 0
58 Maślankiewicz Jacek 53 0 0 0 0 0 0
59 Gutowski Mariusz 48 5 1 5 1 0 0
60 Matecki Przemysław 53 0 0 0 0 0 0
61 Płachecka Paulina 49 4 1 4 1 0 0
62 Juszkiewicz Ewa 43 10 1 10 1 0 0
63 Materka Bartek 53 0 0 0 0 0 0
64 Sobkowiak Anna 50 3 1 3 1 0 0
65 Witkowska Anna 44 9 1 9 1 0 0
66 Matuszewski Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
67 Woźniak Joanna Tekla 51 2 1 2 1 0 0
68 Dyndo Wiktor 45 8 1 8 1 0 0
69 Matyszewski Paweł 53 0 0 0 0 0 0
70 Zatoka Dariusz 52 1 1 1 1 0 0
71 Wielek-Mandrela Małgorzata 46 7 1 7 1 0 0
72 Mazurkiewicz Alfons 53 0 0 0 0 0 0
73 Szwed Monika 47 6 1 6 1 0 0
74 Menderek Paweł 53 0 0 0 0 0 0
75 Tomasik Marta 48 5 1 5 1 0 0
76 Krynicki Nikifor 43 10 1 10 1 0 0
77 Michalak Jan 53 0 0 0 0 0 0
78 Rózga Leszek 41 12 2 12 2 0 0
79 Bujnowska Aleksanda 49 4 1 4 1 0 0
80 Nacht-Samborski Artur 49 4 1 4 1 0 0
81 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
82 Brzechwa Krystyna 52 1 1 1 1 0 0
83 Nikic Ivo 50 3 1 3 1 0 0
84 Cukier Stanisław 51 2 1 2 1 0 0
85 Michowska Agata 53 0 0 0 0 0 0
86 Dziaczkowski Jan 51 2 1 2 1 0 0
87 Krzysztof Bronisław 52 1 1 1 1 0 0
88 Mierzejewski Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
89 Kopcewicz Tomasz 52 1 1 1 1 0 0
90 Mierzejewski Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
91 Tomaszewski Christian 43 10 1 10 1 0 0
92 Młodożeniec Jan 53 0 0 0 0 0 0
93 Molenda Adam 53 0 0 0 0 0 0
94 Deskur Marta 41 12 2 12 2 0 0
95 Moryciński Grzegorz 53 0 0 0 0 0 0
96 Zakrzewski Włodzimierz Jan 42 11 2 11 2 0 0
97 Mucha Eugeniusz 53 0 0 0 0 0 0
98 Markiewicz Małgorzata 49 4 1 4 1 0 0
99 Murak Teresa 53 0 0 0 0 0 0
100 Omulecki Igor 50 3 1 3 1 0 0
101 Musiał Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
102 Partyka Tomasz 51 2 1 2 1 0 0
103 Nesterowicz Anna 53 0 0 0 0 0 0
104 Saciłowski Tomasz 52 1 1 1 1 0 0
105 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
106 Niedziółka Natasza 53 0 0 0 0 0 0
107 Nowacki Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
108 Nowak Marzena 53 0 0 0 0 0 0
109 Nowakowski Jacek 53 0 0 0 0 0 0
110 Nowakowski Radosław 53 0 0 0 0 0 0
111 Nowiński Marian 53 0 0 0 0 0 0
112 Sienicki Jacek 45 8 1 8 1 0 0
113 Obrzydowski Wiesław 53 0 0 0 0 0 0
114 Smoczyński Mikołaj 44 9 1 9 1 0 0
115 Zaborowski Michał 48 5 1 5 1 0 0
116 Okołów Lech 53 0 0 0 0 0 0
117 Olbiński Rafał 53 0 0 0 0 0 0
118 Oraczewski Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
119 Orłowski Franciszek 53 0 0 0 0 0 0
120 Ostrowski Kazimierz 53 0 0 0 0 0 0
121 Pala Dariusz 53 0 0 0 0 0 0
122 Paluszkiewicz Julita 53 0 0 0 0 0 0
123 Sempoliński Jacek 39 14 2 14 2 0 0
124 Wejman Stanisław 37 16 2 16 2 0 0
125 Pałka Witold 46 7 1 7 1 0 0
126 Pałucha Jacek 53 0 0 0 0 0 0
127 Wolski Xawery 47 6 1 6 1 0 0
128 Makowski Zbigniew 45 8 2 8 2 0 0
129 Pamuła Jan 53 0 0 0 0 0 0
130 Konik Anna 44 9 2 9 2 0 0
131 Partum Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
132 Sokołowska Barbara 49 4 1 4 1 0 0
133 Pawłowski Andrzej 45 8 1 8 1 0 0
134 Pastwa Janusz 53 0 0 0 0 0 0
135 Żółcińska Izabela 50 3 1 3 1 0 0
136 Schlabs Bronisław 43 10 2 10 2 0 0
137 Patalita Lucyna 53 0 0 0 0 0 0
138 Turzeniecka Gosia 51 2 1 2 1 0 0
139 Knaflewski Leszek 47 6 1 6 1 0 0
140 Patrzyk Adam 53 0 0 0 0 0 0
141 Pustoła Konrad 48 5 1 5 1 0 0
142 Pello Ewa 53 0 0 0 0 0 0
143 Pepłoński Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
144 Jakubowicz Rafał 50 3 1 3 1 0 0
145 Piekarska-Freudenreich Emilia 53 0 0 0 0 0 0
146 Ska Aleksandra 51 2 1 2 1 0 0
147 Piotrowski Zygmunt 53 0 0 0 0 0 0
148 Piotrowski Michał 53 0 0 0 0 0 0
149 Pityński Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
150 Podkański Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
151 Podlaska Dorota 53 0 0 0 0 0 0
152 Polisiewicz Aleksandra 53 0 0 0 0 0 0
153 Potworowski Piotr 53 0 0 0 0 0 0
154 Późniak Marian 53 0 0 0 0 0 0
155 Przyjemska Mariola 53 0 0 0 0 0 0
156 Ptak Bogdan 53 0 0 0 0 0 0
157 Pyrlik Maria Luiza 53 0 0 0 0 0 0
158 Radke Marek 53 0 0 0 0 0 0
159 Radziewicz Tomasz 53 0 0 0 0 0 0
160 Piotrowicz Jerzy 44 9 1 9 1 0 0
161 Ratajski Sławomir 53 0 0 0 0 0 0
162 Nowak Rafał 45 8 1 8 1 0 0
163 Reinert Anna 53 0 0 0 0 0 0
164 Gaj Jacek 48 5 1 5 1 0 0
165 Rogalski Zbigiew 53 0 0 0 0 0 0
166 Kozakiewicz Jarosław 44 9 1 9 1 0 0
167 Okińczyc Andrzej 50 3 1 3 1 0 0
168 Rogiński Szymon 53 0 0 0 0 0 0
169 Susid Paweł 41 12 3 12 3 0 0
170 Szurek Piotr 51 2 1 2 1 0 0
171 Rolando Bianka 53 0 0 0 0 0 0
172 Sobol-Wejman Anna 36 17 2 17 2 0 0
173 Bednarski Grzegorz 52 1 1 1 1 0 0
174 Rosołek Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
175 Marzec Sławomir 47 6 1 6 1 0 0
176 Rosołowicz Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
177 Ługowski Ryszard 48 5 1 5 1 0 0
178 Skórczewski Krzysztof 28 26 5 26 5 0 0
179 Różycki Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
180 Zubala Wojciech 49 4 1 4 1 0 0
181 Sroka Jacek 36 17 4 17 4 0 0
182 Rumas Robert 53 0 0 0 0 0 0
183 Knorowski Janusz 50 3 1 3 1 0 0
184 Rutkiewicz Iwo 53 0 0 0 0 0 0
185 Wysocki Piotr 51 2 1 2 1 0 0
186 Rybczyński Zbigniew 53 0 0 0 0 0 0
187 Litwa Róża 47 6 2 6 2 0 0
188 Rysiński Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
189 Ryszka Adolf 53 0 0 0 0 0 0
190 Ryszka Aleksander 53 0 0 0 0 0 0
191 Rytka Zygmunt 53 0 0 0 0 0 0
192 Rząsa Antoni 53 0 0 0 0 0 0
193 Rzepecki Adam 53 0 0 0 0 0 0
194 Rzepiński Czesław 53 0 0 0 0 0 0
195 Sadley Wojciech 53 0 0 0 0 0 0
196 Sekuła Ryszard 53 0 0 0 0 0 0
197 Sędzia Główny Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
198 Sętowski Tomasz 53 0 0 0 0 0 0
199 Lebenstein Jan 29 25 3 25 3 0 0
200 Sikorski Mirosław 53 0 0 0 0 0 0
201 Zieliński Jerzy 44 9 1 9 1 0 0
202 Janikowski Mieczysław 49 4 1 4 1 0 0
203 Siudmak Wojciech 53 0 0 0 0 0 0
204 Maziarska Jadwiga 47 6 1 6 1 0 0
205 Korolkiewicz Łukasz 51 2 1 2 1 0 0
206 Smerek-Bielecka Mirosława 53 0 0 0 0 0 0
207 Tarabuła Janusz 50 3 1 3 1 0 0
208 Sosnowski Kajetan 52 1 1 1 1 0 0
209 Sobieraj Edyta 53 0 0 0 0 0 0
210 Czycz Dawid 51 2 1 2 1 0 0
211 Surowiec Łukasz 50 3 1 3 1 0 0
212 Sołowiej Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
213 Chlebek Monika 52 1 1 1 1 0 0
214 The Krasnals Grupa artystyczna 51 2 1 2 1 0 0
215 Stachańczyk Grzegorz 53 0 0 0 0 0 0
216 Chudzicki Michał 52 1 1 1 1 0 0
217 Stachyra Michał 53 0 0 0 0 0 0
218 Stanny Janusz 53 0 0 0 0 0 0
219 Starczewski Antoni 53 0 0 0 0 0 0
220 Stawowy-Dombrowska Halina 53 0 0 0 0 0 0
221 Stern Jonasz 53 0 0 0 0 0 0
222 Stępiński Maciej 53 0 0 0 0 0 0
223 Stokłosa Łukasz 53 0 0 0 0 0 0
224 Szajna Józef 53 0 0 0 0 0 0
225 Kalinowski Tadeusz 49 4 1 4 1 0 0
226 Szczepański Władysław 53 0 0 0 0 0 0
227 Kurka Piotr 50 3 1 3 1 0 0
228 Szczęsny Marek 53 0 0 0 0 0 0
229 Majak Katarzyna 52 1 1 1 1 0 0
230 Szczypiński Mateusz 53 0 0 0 0 0 0
231 Szpakowski Wacław 53 0 0 0 0 0 0
232 Szpringer Włodzimierz 53 0 0 0 0 0 0
233 Sztuka Jacek 53 0 0 0 0 0 0
234 Szuszkiewicz Michał 53 0 0 0 0 0 0
235 Szwacz Bogusław 53 0 0 0 0 0 0
236 Szymankiewicz Małgorzata 53 0 0 0 0 0 0
237 Śmietanka Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
238 Świder Michał 53 0 0 0 0 0 0
239 Świerzy Waldemar 53 0 0 0 0 0 0
240 Targońska Maria 53 0 0 0 0 0 0
241 Tomaszewski Henryk Albin 53 0 0 0 0 0 0
242 Trzybulska Barbara 53 0 0 0 0 0 0
243 Twożywo Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
244 Tyburski Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
245 Tylka Mieszko 53 0 0 0 0 0 0
246 Usarewicz Roman 53 0 0 0 0 0 0
247 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
248 Vasina Dariusz 53 0 0 0 0 0 0
249 Augustin Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
250 Wachowski Przemysław 53 0 0 0 0 0 0
251 Bałdyga Janusz 53 0 0 0 0 0 0
252 Walczak Ireneusz 53 0 0 0 0 0 0
253 Bialik Grzegorz 53 0 0 0 0 0 0
254 Waligórska Anna 53 0 0 0 0 0 0
255 Bereźnicki Kiejstut 36 17 2 17 2 0 0
256 Bielawski Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
257 Waliszewska Aleksandra 53 0 0 0 0 0 0
258 Dominik Tadeusz 29 25 4 25 4 0 0
259 Bielecka Małgorzata 53 0 0 0 0 0 0
260 Waliszewski Zygmunt 53 0 0 0 0 0 0
261 Bielecki Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
262 Waltoś Jacek 53 0 0 0 0 0 0
263 Sobocki Leszek 48 5 1 5 1 0 0
264 Bieniasz Maciej 53 0 0 0 0 0 0
265 Waras Mariusz 53 0 0 0 0 0 0
266 Maśluszczak Franciszek 49 4 1 4 1 0 0
267 Bies Piotr 53 0 0 0 0 0 0
268 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
269 Waniek Henryk 50 3 1 3 1 0 0
270 Biskupska Bożena 53 0 0 0 0 0 0
271 Warzecha Gregor 53 0 0 0 0 0 0
272 Panfil Józef 51 2 1 2 1 0 0
273 Blukacz Zbigniew 53 0 0 0 0 0 0
274 Wasilewski Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
275 Tarasewicz Iza 52 1 1 1 1 0 0
276 Pawlak Włodzimierz 39 14 2 14 2 0 0
277 Błoński Aleksander 53 0 0 0 0 0 0
278 Waśko Ryszard 53 0 0 0 0 0 0
279 Wolniak Olga 50 3 1 3 1 0 0
280 Tobis Andrzej 49 4 1 4 1 0 0
281 Bogusz Marian 53 0 0 0 0 0 0
282 Wawro Marek 53 0 0 0 0 0 0
283 Borkowski Paweł 51 2 1 2 1 0 0
284 Taranczewski Wacław 51 2 1 2 1 0 0
285 Borowski Tymek 53 0 0 0 0 0 0
286 Węglowski Apoloniusz 53 0 0 0 0 0 0
287 Kochanek-Zbroja Marta 52 1 1 1 1 0 0
288 Stanek Zdzisław 52 1 1 1 1 0 0
289 Brodowska Dorota 53 0 0 0 0 0 0
290 Wieczorek Stanisław 53 0 0 0 0 0 0
291 Broll Urszula 53 0 0 0 0 0 0
292 Wilczyk Wojciech 53 0 0 0 0 0 0
293 Rosenstein Erna 45 8 1 8 1 0 0
294 Budka Józef 53 0 0 0 0 0 0
295 Wiśniewski Anastazy 53 0 0 0 0 0 0
296 Krygier Stefan 46 7 1 7 1 0 0
297 Burska Bogna 53 0 0 0 0 0 0
298 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
299 Narkiewicz Edward 47 6 1 6 1 0 0
300 Cebula Zbigniew 53 0 0 0 0 0 0
301 Wollny Zorka 53 0 0 0 0 0 0
302 Chmielewski Olgierd 53 0 0 0 0 0 0
303 Wrońska Maria 53 0 0 0 0 0 0
304 Chromy Bronisław 53 0 0 0 0 0 0
305 Yerka Jacek 53 0 0 0 0 0 0
306 Ciężki Jakub 53 0 0 0 0 0 0
307 Zając Iwona 53 0 0 0 0 0 0
308 Mróz Tomasz 44 9 1 9 1 0 0
309 Cisowski Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
310 Zamojski Honza 53 0 0 0 0 0 0
311 Rumiak Sławomir 45 8 1 8 1 0 0
312 Cybińska Krystyna 53 0 0 0 0 0 0
313 Zarzycka Ewa 53 0 0 0 0 0 0
314 Pawszak Sławomir 46 7 1 7 1 0 0
315 Czajkowski Sławek 53 0 0 0 0 0 0
316 Zawadzka Ewa 53 0 0 0 0 0 0
317 Budny Michał 47 6 1 6 1 0 0
318 Czapska Beata 53 0 0 0 0 0 0
319 Ziółkowski Kacper 53 0 0 0 0 0 0
320 Pawlik Joanna 51 2 1 2 1 0 0
321 Czartoryski Konstanty 53 0 0 0 0 0 0
322 Zwierz-Ciok Krzysztofa 53 0 0 0 0 0 0
323 Czaplicki Krystian 52 1 1 1 1 0 0
324 Ćwiertniewicz Wojciech 53 0 0 0 0 0 0
325 Zwierzchowski Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
326 Daniel Krysta 53 0 0 0 0 0 0
327 Zygadlewicz Katarzyna 53 0 0 0 0 0 0
328 Dawczak-Dębicki Adam 53 0 0 0 0 0 0
329 Żuchnicki Waldemar 53 0 0 0 0 0 0
330 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 53 0 0 0 0 0 0
331 Żuławski Marek 53 0 0 0 0 0 0
332 Dąbrowski Mariusz 53 0 0 0 0 0 0
333 Guntner Anna 45 8 1 8 1 0 0
334 Dłubak Zbigniew 53 0 0 0 0 0 0
335 Dobkowski Jan 47 6 1 6 1 0 0
336 Dowgiałło Zbigniew 53 0 0 0 0 0 0
337 Kraupe Janina 44 9 2 9 2 0 0
338 Dowling Mańka 53 0 0 0 0 0 0
339 Drogowski Jarema 53 0 0 0 0 0 0
340 Drozd Grzegorz 53 0 0 0 0 0 0
341 Drożyńska Monika 53 0 0 0 0 0 0
342 Duda Waldemar 53 0 0 0 0 0 0
343 Dudziński Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
344 Dyrzyński Jacek 53 0 0 0 0 0 0
345 Dziadkiewicz Roman 53 0 0 0 0 0 0
346 Dzienkiewicz Marek 53 0 0 0 0 0 0
347 Dziędziora Jan 53 0 0 0 0 0 0
348 Lasecki Hugon 48 5 1 5 1 0 0
349 Dziopak Maria 53 0 0 0 0 0 0
350 Cześnik Henryk 49 4 1 4 1 0 0
351 Eidrigevicius Stasys 53 0 0 0 0 0 0
352 Skaper Ewa 50 3 1 3 1 0 0
353 Falkowska Barbara 53 0 0 0 0 0 0
354 Marszałek Waldemar J. 51 2 1 2 1 0 0
355 Fliciński Jarosław 53 0 0 0 0 0 0
356 Umiastowski Andrzej 52 1 1 1 1 0 0
357 Fober Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
358 Fogtt Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
359 Gałecka Joanna 53 0 0 0 0 0 0
360 Bednarczyk Andrzej 43 10 1 10 1 0 0
361 Gancarz Ryszard 53 0 0 0 0 0 0
362 Łazarczyk Wojciech 46 7 1 7 1 0 0
363 Geppert Eugeniusz 53 0 0 0 0 0 0
364 Dłużniewski Andrzej 50 3 1 3 1 0 0
365 Brzoska Sławomir 48 5 1 5 1 0 0
366 Gielniak Józef 53 0 0 0 0 0 0
367 Bednarski Krzysztof 52 1 1 1 1 0 0
368 Gieraga Andrzej 53 0 0 0 0 0 0
369 Gieryszewski Ryszard 53 0 0 0 0 0 0
370 Dunikowski Xawery 52 1 1 1 1 0 0
371 Gliszczyński Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
372 Gnatowski Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
373 Gomulicki Maurycy 53 0 0 0 0 0 0
374 Górecki Wojciech 53 0 0 0 0 0 0
375 Górecki Ryszard 53 0 0 0 0 0 0
376 Fałat Antoni 46 7 1 7 1 0 0
377 Górna Katarzyna 53 0 0 0 0 0 0
378 Laszenko Aleksander 49 4 1 4 1 0 0
379 Grabowski Artur 53 0 0 0 0 0 0
380 Swinarska Katarzyna 50 3 1 3 1 0 0
381 Gramatyka Eugeniusz 53 0 0 0 0 0 0
382 Szeszycka Katarzyna 51 2 1 2 1 0 0
383 Grochocki Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
384 Ziemski Rajmund 47 6 1 6 1 0 0
385 Grospierre Nicolas 53 0 0 0 0 0 0
386 Bogacka Agata 48 5 1 5 1 0 0
387 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
388 Tchórzewski Jerzy 46 7 2 7 2 0 0
389 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
390 Więcek Magdalena 49 4 2 4 2 0 0
391 Gruppa Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
392 Paklikowska-Winnicka Wanda 51 2 1 2 1 0 0
393 Grzeszykowska Aneta 53 0 0 0 0 0 0
394 Grzyb-Jarodzka Bożena 53 0 0 0 0 0 0
395 Grzywacz Zbylut 53 0 0 0 0 0 0
396 Hartwig Edward 53 0 0 0 0 0 0
397 Kowalewski Paweł 44 9 1 9 1 0 0
398 Huculak Łukasz 53 0 0 0 0 0 0
399 Jachtoma Aleksandra 53 0 0 0 0 0 0
400 Grzyb Ryszard 46 7 1 7 1 0 0
401 Jackowski Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
402 Jagielski Jacek 53 0 0 0 0 0 0
403 Jałowiński Dominik 53 0 0 0 0 0 0
404 Janiszewska Anna 53 0 0 0 0 0 0
405 Jarodzki Paweł 53 0 0 0 0 0 0
406 Jasielski Przemysław 53 0 0 0 0 0 0
407 Józefowicz Katarzyna 53 0 0 0 0 0 0
408 Jurkiewicz Zdzisław 53 0 0 0 0 0 0
409 Jurkowska-Blaschek Beata 53 0 0 0 0 0 0
410 Kaczmarek Krzysztof 53 0 0 0 0 0 0
411 Kałucki Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
412 Karpowicz Sławomir 53 0 0 0 0 0 0
413 Kasprzyk Mikołaj 43 10 1 10 1 0 0
414 Karpowicz Katarzyna 53 0 0 0 0 0 0
415 Jastrzębska Małgorzata 44 9 1 9 1 0 0
416 Karwat Aleksandra 53 0 0 0 0 0 0
417 Łydżba Jacek 45 8 1 8 1 0 0
418 Kawalerowicz Marzena 53 0 0 0 0 0 0
419 Kokoryn Krzysztof 46 7 1 7 1 0 0
420 Kawiorski Jarosław 53 0 0 0 0 0 0
421 Przybylski Igor 45 8 1 8 1 0 0
422 Kostrzewa Rafał 47 6 1 6 1 0 0
423 Kaźmierczak Władysław 53 0 0 0 0 0 0
424 Dunal Paweł 47 6 1 6 1 0 0
425 Murawska Beata 48 5 1 5 1 0 0
426 Kenar Antoni 53 0 0 0 0 0 0
427 Adamek Jakub 52 1 1 1 1 0 0
428 Korszun Adam 50 3 1 3 1 0 0
429 Kidawski Piotr 53 0 0 0 0 0 0
430 Wagner Jolanta 51 2 1 2 1 0 0
431 Kierzkowski Bronisław 53 0 0 0 0 0 0
432 Gniazdowska Bogna 52 1 1 1 1 0 0
433 Kiesner Maja 53 0 0 0 0 0 0
434 Klaman Grzegorz 53 0 0 0 0 0 0
435 Kmieć Piotr 53 0 0 0 0 0 0
436 Koba Stanisław 53 0 0 0 0 0 0
437 Koeke Justyna 53 0 0 0 0 0 0
438 Kokosiński Bartosz 53 0 0 0 0 0 0
439 Koło Klipsa Grupa artystyczna 53 0 0 0 0 0 0
440 Konieczny Marek 53 0 0 0 0 0 0
441 Bruszewski Wojciech 50 3 1 3 1 0 0
442 Kopik Piotr 53 0 0 0 0 0 0
443 Korolczuk Milena 53 0 0 0 0 0 0
444 Korzeniecka Katarzyna 53 0 0 0 0 0 0
445 Kosałka Jerzy 53 0 0 0 0 0 0
446 Kostenko Anna 53 0 0 0 0 0 0
447 Antoniewicz Mirosław 45 8 1 8 1 0 0
448 Kowalik Marcin 53 0 0 0 0 0 0
449 Doroszuk Wojciech 52 1 1 0 0 1 1
450 Azorro Grupa artystyczna 52 1 1 0 0 1 1
451 Borowski Włodzimierz 52 1 1 0 0 1 1
452 Jarnuszkiewicz Jerzy 52 1 1 0 0 1 1
453 Kapusta Janusz 52 1 1 0 0 1 1
454 Szewczyk Andrzej 45 8 3 7 2 1 1
455 Joniak Juliusz 46 7 2 6 1 1 1
456 Szancenbach Jan 52 1 1 0 0 1 1
457 Tarkawian Mariusz 50 3 2 2 1 1 1
458 Pawela Laura 44 9 2 8 1 1 1
459 Woźniak Ryszard 48 5 2 4 1 1 1
460 Orlikowska Anna 52 1 1 0 0 1 1
461 Czerepok Hubert 52 1 1 0 0 1 1
462 Novak-Zempliński Maksymilian 52 1 1 0 0 1 1
463 Kurak Maciej 47 6 2 4 1 2 1
464 Rodziński Stanisław 51 2 1 0 0 2 1
465 Sapetto Marek 51 2 1 0 0 2 1
466 Truszkowski Jerzy 51 2 1 0 0 2 1
467 Szejnoch Kamila 51 2 1 0 0 2 1
468 Dłużewski Jacek 51 2 1 0 0 2 1
469 Stangret Maria 49 4 2 2 1 2 1
470 Starowieyski Franciszek 29 25 5 23 4 2 1
471 Gilewicz Wojciech 51 2 1 0 0 2 1
472 Kijewski Marek 51 2 1 0 0 2 1
473 Wilkoń Józef 35 19 4 17 3 2 1
474 Świdziński Jan 51 2 1 0 0 2 1
475 Wachowski Piotr 51 2 1 0 0 2 1
476 Wójcik Julita 51 2 1 0 0 2 1
477 Kołpanowicz Marcin 51 2 1 0 0 2 1
478 Zdunek Karolina 50 3 1 0 0 3 1
479 Lejman Dominik 34 20 4 17 3 3 1
480 Wyrzykowski Piotr 50 3 1 0 0 3 1
481 Tatarczyk Tomasz 49 4 2 1 1 3 1
482 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 50 3 1 0 0 3 1
483 Lipski Roman 50 3 1 0 0 3 1
484 Anto Maria 50 3 1 0 0 3 1
485 Głogowski Wojciech 50 3 1 0 0 3 1
486 Twardowski Lech 50 3 1 0 0 3 1
487 Szpyt Janusz 50 3 1 0 0 3 1
488 Berendt Filip 49 4 1 0 0 4 1
489 Czapla Marian 43 10 2 6 1 4 1
490 Kuskowski Kamil 38 15 3 11 2 4 1
491 Kulka Lilla 49 4 1 0 0 4 1
492 Lenica Jan 49 4 1 0 0 4 1
493 Świeszewski Maciej 49 4 1 0 0 4 1
494 Kwiek Przemysław 49 4 1 0 0 4 1
495 Malewski Artur 48 5 2 1 1 4 1
496 Toman Sławomir 49 4 1 0 0 4 1
497 Zemła Gustaw 49 4 1 0 0 4 1
498 Polska Agnieszka 49 4 2 0 0 4 2
499 Kurant Agnieszka 49 4 1 0 0 4 1
500 Markul Angelika 49 4 1 0 0 4 1
501 Mikulski Kazimierz 49 4 1 0 0 4 1
502 Terlikowska Elżbieta 49 4 1 0 0 4 1
503 Naliwajko Piotr 49 4 1 0 0 4 1
504 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 48 5 1 0 0 5 1
505 Panek Jerzy 30 24 4 19 3 5 1
506 Get-Stankiewicz Eugeniusz 31 23 3 18 2 5 1
507 Myjak Adam 48 5 1 0 0 5 1
508 Kozłowski Jarosław 46 7 3 2 1 5 2
509 Czwartos Ignacy 47 6 2 1 1 5 1
510 Kobylarz Szymon 48 5 1 0 0 5 1
511 Skarbek Krzysztof 48 5 1 0 0 5 1
512 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 48 5 2 0 0 5 2
513 Żegalski Leszek 44 9 3 4 2 5 1
514 Mioduszewski Jan 47 6 1 0 0 6 1
515 Kozak Tomasz 47 6 2 0 0 6 2
516 Aleksiun Jan Jaromir 41 12 2 6 1 6 1
517 Kotkowski Włodzimierz 47 6 1 0 0 6 1
518 Luxus Grupa artystyczna 47 6 1 0 0 6 1
519 Winiarski Ryszard 37 16 5 10 3 6 2
520 Lutyński Piotr 47 6 1 0 0 6 1
521 Jastrubczak Łukasz 47 6 1 0 0 6 1
522 Szlaga Radek 47 6 1 0 0 6 1
523 Kamoji Koji 33 21 3 15 2 6 1
524 Izdebski Krzysztof 47 6 1 0 0 6 1
525 Ołowska Paulina 42 11 2 4 1 7 1
526 Modzelewski Jarosław 17 46 11 39 8 7 3
527 Pawłowski Marcin 46 7 1 0 0 7 1
528 Sawicka Jadwiga 39 14 3 7 1 7 2
529 Smoleński Konrad 46 7 1 0 0 7 1
530 Dobiszewski Tomasz 46 7 1 0 0 7 1
531 Mitoraj Igor 46 7 2 0 0 7 2
532 Berdyszak Marcin 46 7 2 0 0 7 2
533 Jarema Maria 36 17 2 10 1 7 1
534 Baumgart Anna 45 8 1 0 0 8 1
535 Gustowska Izabella 34 20 3 12 2 8 1
536 Pągowska Teresa 26 32 4 24 3 8 1
537 Bereś Bettina 45 8 2 0 0 8 2
538 Cybis Jan 42 11 2 3 1 8 1
539 Moskwa Magdalena 44 9 2 1 1 8 1
540 Maciejowski Marcin 36 17 7 9 3 8 4
541 Chlanda Marek 31 23 4 15 2 8 2
542 Klimek Krzysztof 45 8 1 0 0 8 1
543 Uklański Piotr 41 12 2 4 1 8 1
544 Tomaszewski Henryk 43 10 3 2 1 8 2
545 Musiałowicz Henryk 30 24 3 15 2 9 1
546 Winiecki Wiesław 44 9 1 0 0 9 1
547 Lachowicz Andrzej 44 9 1 0 0 9 1
548 Dawicki Oskar 44 9 2 0 0 9 2
549 Białecka Beata 44 9 1 0 0 9 1
550 Maciejewski Zbysław 38 15 2 6 1 9 1
551 Markowski Eugeniusz 30 24 3 14 2 10 1
552 Bujnowski Rafał 39 14 4 4 1 10 3
553 Radziszewski Karol 43 10 1 0 0 10 1
554 Brzeski Olaf 34 20 3 10 1 10 2
555 Heliot Pascale 43 10 1 0 0 10 1
556 Hałas Józef 43 10 1 0 0 10 1
557 Partum Ewa 41 12 2 2 1 10 1
558 Ciecierski Tomasz 18 43 9 32 6 11 3
559 Brzozowski Tadeusz 31 23 5 12 2 11 3
560 Bańda Basia 42 11 4 0 0 11 4
561 Janin Zuzanna 41 12 2 0 0 12 2
562 Lach-Lachowicz Natalia 32 22 4 10 1 12 3
563 Berdyszak Jan 20 40 6 28 4 12 2
564 Ziółkowski Jakub Julian 29 25 4 13 2 12 2
565 Hansen Oskar 40 13 2 0 0 13 2
566 Fijałkowski Stanisław 12 56 8 43 5 13 3
567 Leto Norman 32 22 4 9 2 13 2
568 Duda-Gracz Jerzy 25 33 5 20 3 13 2
569 Jabłońska Elżbieta 33 21 4 7 1 14 3
570 Simon Jan 39 14 2 0 0 14 2
571 Bodzianowski Cezary 35 19 3 5 1 14 2
572 Dwurnik Edward 31 23 5 9 3 14 2
573 Maciejuk Robert 31 23 3 8 1 15 2
574 Kuśmirowski Robert 29 25 4 10 2 15 2
575 Dróżdż Stanisław 24 35 6 20 3 15 3
576 Sztwiertnia Grzegorz 29 25 3 10 1 15 2
577 Żebrowska Alicja 34 20 4 4 1 16 3
578 Pinińska-Bereś Maria 37 16 3 0 0 16 3
579 Rajkowska Joanna 36 17 3 0 0 17 3
580 Gostomski Zbigniew 34 20 3 0 0 20 3
581 Fangor Wojciech 11 59 9 38 5 21 4
582 Kobro Katarzyna 22 38 6 17 2 21 4
583 Tarasewicz Leon 10 61 10 39 6 22 4
584 Wodiczko Krzysztof 31 23 4 0 0 23 4
585 Sosnowska Monika 27 31 5 7 1 24 4
586 Sasnal Wilhelm 15 48 9 20 3 28 6
587 Tarasin Jan 8 82 15 54 11 28 4
588 Beksiński Zdzisław 22 38 6 10 1 28 5
589 Bąkowski Wojciech 19 42 7 13 2 29 5
590 Hasior Władysław 22 38 7 8 1 30 6
591 Krasiński Edward 10 61 9 30 5 31 4
592 Gierowski Stefan 9 70 11 38 6 32 5
593 Warpechowski Zbigiew 22 38 8 6 2 32 6
594 Kulik Zofia 16 47 8 15 2 32 6
595 Wróblewski Andrzej 6 93 11 60 7 33 4
596 Bereś Jerzy 23 37 5 0 0 37 5
597 Strzemiński Władysław 13 53 7 14 2 39 5
598 Żmijewski Artur 21 39 5 0 0 39 5
599 Abakanowicz Magdalena 7 89 14 49 6 40 8
600 Kozyra Katarzyna 14 52 9 7 2 45 7
601 Stażewski Henryk 5 96 15 51 8 45 7
602 Szapocznikow Alina 4 99 14 53 7 46 7
603 Opałka Roman 6 93 13 46 7 47 6
604 Libera Zbigniew 13 53 11 6 1 47 10
605 Robakowski Józef 14 52 8 1 1 51 7
606 Althamer Paweł 10 61 10 9 1 52 9
607 Kantor Tadeusz 3 132 17 61 9 71 8
608 Nowosielski Jerzy 2 165 23 63 10 102 13
609 Bałka Mirosław 1 179 24 66 9 113 15