Time Units 1/100s.

  • Autor: Zygmunt Rytka
  • Technika: artystyczna
  • Wymiary: 70 x 100 cm
  • Cena:
  • Rok powstania: 1971
  • Galeria: Galeria Program