Przypuszczalne miejsce pochówku Metodego

  • Autor: Marek Sobczyk
  • Technika: Malarstwo
  • Wymiary: 100 x 136 cm
  • Cena: 28000
  • Rok powstania: 2005
  • Galeria: Galeria Program