Paygrafia. Rzeźba demokratyczna

  • Autor: Zuzanna Janin
  • Technika: Obiekty
  • Wymiary: 100x90x90 cm każdy
  • Cena:
  • Rok powstania: 2005
  • Galeria: lokal_30