"59/71 kobiet"

  • Autor: Marek Sobczyk
  • Technika: Malarstwo
  • Wymiary: 73x100
  • Cena: 17000
  • Rok powstania: 2006
  • Galeria: Galeria Milano