Relief biały nr XIV

  • Autor: Henryk Stażewski
  • Technika: Malarstwo
  • Wymiary: 904 x 755 x 64 mm
  • Cena:
  • Rok powstania: 1963
  • Galeria: Galeria Starmach