Biały relief na fakturalnym tle

  • Autor: Henryk Stażewski
  • Technika: Malarstwo
  • Wymiary: 547 x 384 x 75 mm
  • Cena:
  • Rok powstania: 1960
  • Galeria: Galeria Starmach