Galeria Starmach

Właściciele: Teresa Starmach i Andrzej Starmach, historycy sztuki Istnieje od 1989 roku. Początkowo miała swoją siedzibę przy krakowskim Rynku Głównym. W 1997 r. Galerię przeniesiono na krakowskie Podgórze, do zaadoptowanego zabytkowego wnętrza dziewiętnastowiecznego Domu Modlitwy Zuckera. Jest to największa, około 600 metrów kwadratowych, prywatna galeria w Polsce. Galeria jest miejscem prezentacji najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, klasyków sztuki powojennej. Przede wszystkim artystów Grupy Krakowskiej m.in. Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Tarasina. Drugim zjawiskiem artystycznym, na którym skupia się wystawiennicza aktywność Galerii pozostaje abstrakcja geometryczna (m.in. Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski). Poza tym Galeria współpracuje z kilkoma artystami młodszego pokolenia, kładąc jednak nacisk na wartości już sprawdzone i uznane m.in. z Markiem Chlandą, Piotrem Lutyńskim, Krzysztofem Klimkiem. Oprócz prezentacji wybitnych polskich artystów, Galeria wystawia prace twórców światowych m.in. fotografie Nobuyoshi Arakiego, rysunki Dawida Rabinowitcha, prace Josepfa Beuysa czy polaroidy Andy Warhola. Wkładem Starmach Gallery w przybliżenie sztuki polskiej okresu lat 40. i 50. były: rekonstrukcja „I Wystawy Sztuki Nowoczesnej” i wystawa „Nowocześni a Socrealizm”. Obie powtórzone w „Zachęcie”. W 2003 r. Galeria była współorganizatorem wystawy prac Jerzego Nowosielskiego prezentowanej w „Zachęcie”. Starmach Gallery zorganizowała też kilka wystaw za granicą, m.in. w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Nowym Jorku, Rzymie i Budapeszcie. W stałej ofercie prace m.in. takich twórców jak: Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Jan Tarasin, Jonasz Stern, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski, Maria Stangret, Marian Warzecha, Teresa Rudowicz, Jadwiga Maziarska, Maria Jarema, Jan Pamuła, Piotr Lutyński. W tej samej siedzibie co Galeria mieści się siedziba Fundacji Nowosielskich, założona w 1996 r. z inicjatywy Zofii i Jerzego Nowosielskich. Wspiera wybitne osiągnięcia kultury polskiej poprzez m.in. przyznawanie stypendiów, dorocznych nagród, organizację wystaw, zajmuje się również dokumentowaniem i inwentaryzacją dzieł tak malarskich, jak i piśmienniczych Jerzego Nowosielskiego. Kama Zboralska. Przewodnik po galeriach sztuki 2006. Sztuka inwestowania w Sztukę. Rosner & Wspólnicy 2005