Galeria Sztuki Współczesnej Zapiecek X

Prezes spółki z o.o. -- Mirosława Arens-Waszczuk, filolog polski. Galeria „Zapiecek” istnieje od 1972 r. najpierw w ramach firmy „Desa” Dzieła Sztuki i Antyki, którą kierowała wtedy Mirosława Arens. Od 1stycznia 1991 r. „Zapiecek” działa jako spółka z o.o. Od początku istnienia promuje i prowadzi sprzedaż sztuki współczesnej. Galeria specjalizuje się w ekspozycji dzieł artystów poszukujących oryginalnych form wypowiedzi i nastawia się na promocję sztuki o ponadczasowych wartościach intelektualnych, niezależnych od przemijających trendów. Galeria związana jest przede wszystkim z artystami zaliczanymi dzisiaj do „klasyki awangardy”. Ich twórczość przełamywała konwenanse, przeszczepiała światowe trendy i kształtowała nowe oblicze powojennej sztuki ( m.in. Tadeusz Kantor, Stefan Gierowski, Jerzy Tchórzewski). Zorganizowała ponad 1000 wystaw indywidualnych i zbiorowych polskich i zagranicznych artystów. Z krajowych zaprezentowała największych twórców m.in. Władysława Strzemińskiego, Katarzynę Kobro, Henryka Stażewskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Mariana Bogusza, Tadeusza Kantora, Rajmunda Ziemskiego, Jacka Sienickiego, Ryszarda Winiarskiego, Stasysa Eidrygieviciusa, Henryka Musiałowicza. Chętnie podejmuje współpracę z galeriami o podobnym profilu. Za zorganizowanie najlepszej wystawy indywidualnej „Zapiecek” otrzymał dwukrotnie Nagrodę Krytyków im. C. K. Norwida – za ekspozycję Jana Tarasina (1975) i Stasysa Eidrigeviciusa (1986). Obrazy sprzedawane przez Galerię zasiliły wiele muzeów i kolekcji prywatnych w kraju i za granicą. Wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju była wystawa zbiorowa uznanych współczesnych twórców „Small is beautifull”, w której uczestniczyło 131 artystów z 14 krajów całego świata (1984). Galeria organizuje także aukcje i wystawy na cele społeczne. M.in. od 10 lat, tradycyjnie już w październiku odbywa się prezentacja artystów tworkowskich i profesjonalnych (przy współpracy towarzystwa Amici di Tworki), z której cały dochód przeznaczony jest na tworzenie pracowni plastycznych w szpitalu w Tworkach. Galeria stara się posiadać w swojej ofercie prace m.in. takich artystów jak: Stefan Gierowski, Aleksander Kobzdej, Bronisław Kierzkowski, Piotr Turek, Jacek Rykała, Wanda Paklikowska –Winnicka, Teresa Panasiuk, Kajetan Sosnowski, Jerzy Stajuda, Henryk Stażewski, Jerzy Tchórzewski, Ryszard Zając, Rajmund Ziemski. Kama Zboralska. Przewodnik po galeriach sztuki 2006. Sztuka inwestowania w Sztukę. Rosner & Wspólnicy 2005