Galeria Program

Dyrektor artystyczny Aneta Marcinkowska-Muszyńska, kurator. Galeria PROGRAM istnieje od 2002 r. Prowadzi aktywną działalność wystawienniczą kładąc akcent na projekty społeczne umacniające znaczenie sztuki dla współczesności. Zorganizowała ponad 50 wystaw i realizacji. Współpracuje z artystami młodego i średniego pokolenia. Koncepcja i program działań stanowi wyraz postawy i poglądów artystycznych Galerii, która postawione zadania spełnia przez prezentowanie zjawisk współczesnej kultury artystycznej, budowanie zaplecza dokumentacyjnego i prowadzenie działalności wydawniczej. Profil wydarzeń organizowanych w PROGRAMIE ma z reguły charakter multimedialny. Intencją jest tworzenie miejsca dla sztuki jako szeroko pojętej przestrzeni kulturotwórczej, miejsca dla upowszechniania dynamicznego, aktualnego jej wizerunku. Galeria otwarta jest na poszukiwania nowych metod komunikacji, na sztukę komentującą i zaangażowaną we współczesną rzeczywistość (Integracja, Inc.) oraz pracę z młodymi, debiutującymi artystami (hARTownia, Dyplomy). Społeczny aspekt stanowił podstawę do formułowania i przeprowadzania projektów w przestrzeni publicznej (Piętra Sztuki, Artcube). Istotnym elementem działań galerii jest promocja polskiej sztuki współczesnej na świecie. Galeria regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach sztuki (m.in. ArtCologne, Artefiera Bolonia, Preview Berlin, Scope London, Viennafair, Scope Miami). Równocześnie organizuje wystawy we współpracujących galeriach za granicą i nawiązuje kontakty z artystami z innych krajów, organizując wymiany artystyczne na zasadach rezydencji oraz przez uczestnictwo w wystawach o międzynarodowym składzie. Na początku 2008 roku w rankingu tygodnika Polityka zajęła drugie miejsce wśród najlepszych niepublicznych galerii w Polsce.