lokal_30

lokal_30 jest miejscem sztuki z siedzibą w niewielkim mieszkaniu o niezwykłej, domowej, nasączonej własną historią, atmosferze. To miejsce nie tylko wystaw, ale również spotkań, nieformalnych dyskusji w gronie artystów, krytyków, kuratorów i miłośników sztuki. Tu odbywają się stałe cykle, m.in.: Śniadanie z artystą, studio_telewiZyJne, proWokacje, a od początku 2008 Performance w lokalu_30. To miejsce osobne, z własnym pomysłem na działanie nie tylko jako galeria lecz raczej partner artystów, ceniących sobie pozainstytucjonalny klimat oraz swobodę działania i wypowiedzi. Prowadzący lokal_30 chcą działać w oparciu o najlepszą tradycję polskiej awangardy, promując jednocześnie twórczość najmłodszego pokolenia artystów. Z połączenia tradycji XX wieku ze sztuką najnowszą powstał np. festiwal dadaizmu Cabaret Voltaire Warszawa. Tu też miała miejsce wystawa Józefa Robakowskiego oraz performance Zbigniewa Warpechowskiego. lokal_30 współpracuje również z artystami z zagranicy zapraszając ich na wystawy oraz rezydencje. Jednocześnie twórcy galerii intensywnie podróżują organizując pokazy indywidualne i zbiorowe we współpracy z galeriami i instytucjami m.in. w Berlinie, Londynie, Wiedniu, Mediolanie, Tel Avivie czy w Bergen. Częścią promocji sztuki polskiej jest również udział lokalu_30 w wybranych targach sztuki współczesnej: debiutując na viennAfair 2006 w Wiedniu lokal_30 otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację, brał też udział w uznanym za najlepsze targi młodych galerii LISTE w Bazylei oraz w NADA w Miami, a także 101TOKYO i w prestiżowym Art Forum Berlin. Artyści współpracujący z lokalem_30 to m.in: Tomasz Kozak, Zuzanna Janin, Anna Maria Karczmarska, Piotr Kopik, Maciej Kurak, Jan Mioduszewski, Józef Robakowski, Karolina Zdunek.