Galeria Klimy Bocheńskiej X

Założycielką galerii jest Klementyna Bocheńska - historyk sztuki, kuratorka i współorganizatorka licznych wystaw w Polsce i zagranicą, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Galeria skupiona jest na prezentacji sztuki najnowszej w kontekście różnorodnych zjawisk i aspektów współczesnej kultury wizualnej. Zainteresowana jest kreowaniem sytuacji sprzyjających współpracy, wymianie międzynarodowej, promocji młodej generacji artystów oraz prezentacja artystów już uznanych. Idea działania galerii opiera się na dialogu i konfrontacji różnorodnych postaw i form działalności artystycznej, nowoczesnym łączeniu tradycji i awangardy. Oprócz prezentacji prac malarskich, grafiki i rysunku, fotografii, instalacji i rzeźby galeria otwarta jest na realizacje projektów intermedialnych, sprzyja działaniom wykraczającym poza tradycyjnie pojętą przestrzeń galerii. W kręgu szczególnych zainteresowań galerii znajduje się twórczość artystów związanych ze sztuką wideo i nowych mediów, co przekłada się na stałą obecność realizacji multimedialnych w programie galerii. Program wystawienniczy i wydawniczy galerii skupionych jest w dwóch formułach: ART IN GENERAL To prezentacja artystów uznanych o międzynarodowej renomie należących do różnych pokoleń, związanych z różnymi ośrodkami artystycznymi, prezentujących różnorodne tendencje w sztuce. Program pokazów wychodzi naprzeciw potrzebie konfrontacji wielowątkowości, dyskusji, współpracy i wymiany w obszarze sztuki współczesnej. Pokazy obejmują przegląd twórczości artystów średniego pokolenia polskiej i międzynarodowej sceny artystycznej. Pokazom towarzyszą okolicznościowe wydawnictwa. ART IN PROGRESS Prezentacje penetrujące sferę działań młodych, wyróżniających się twórców. Obejmuje pokazy zaangażowane w sztukę i kulturę aktualną, otwartą na nowe, odważne propozycje. Celem cyklu jest przybliżenie szerszej publiczności twórczości pokolenia artystów debiutujących w ostatnich latach, stworzenie ważnego miejsca prezentacji młodej sztuki w Polsce. Program obejmuje przeglądy, pokazy premierowe, prezentacje indywidualne i grupowe, wystawy jednodniowe, weekendowe i tygodniowe.