Andrzej Bednarczyk

Urodził się w 1960 r. w Leśnej. Studia na Wydziale Grafiki ( 1981-83) i na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (1981-86). Dyplom w dziedzinie malarstwa w pracowni prof. Z. Grzybowskiego w 1986 r. Obecnie prowadzi samodzielną pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Pełni także funkcję dziekana tego wydziału. Uprawia też grafikę, fotografię, rysunek, sztukę książki. Pisze wiersze. Sens istnienia świata, ludzkiej egzystencji, ujawnianie tego co, niewidzialne od zawsze zajmują Bednarczyka, artystę, którego dzieła są wyrazem przekonania o istnieniu naczelnego prawidła rządzącego światem. Sztuka stanowi narzędzie poznania tej reguły. Prace Bednarczyka charakteryzuje precyzja języka. Nie ma elementów zbędnych, przypadkowych, wszystko jest dokładnie przemyślane, wyliczone. W wielu jego pracach dominującym znakiem graficznym jest kwadrat. Czasem tylko podzielony na pola, częściej opatrzony cyframi staje się kwadratem magicznym - synonimem i symbolem ukrytego porządku. Jego matematyczne właściwości artysta wykorzystał budując cykl „Map empirejskiego nieba”. Płaszczyzna kwadratu podzielona jest na pola oznaczone liczbami - dodawane do siebie w dowolnym kierunku (tzn. w pionie, poziomie lub po przekątnej) dają tę samą sumę właściwą danemu kwadratowi. Każdej z liczb w kolejnych, wyliczanych przez siebie kwadratach magicznych artysta przypisuje znak wizualny – odpowiednią ilość złotych kwadratów rozmieszczonych w czarnym polu. Następnie kwadraty łączy tworząc najrozmaitsze kombinacje. Również i w tym cyklu istotną rolę odgrywa kolor, który wprowadza jednoznaczny podział: ciemność i światło. Światło oznaczone złotem, symbolem boskości i nieśmiertelności. Jedna z ostatnich serii prac „Kwadratura koła, kolistość kwadratu” – jak już sugeruje sam tytuł, oddaje dążenie do osiągnięcia niemożliwego, do przekraczania nieprzekraczalnych granic. Również impulsem do powstania tego cyklu są matematyczne właściwości magicznego kwadratu – w czarne pola kwadratu artysta wpisuje złote kręgi o średnicy odpowiadającej kolejnym liczbom z jego pól. Symbolika koloru pozostaje ta sama. Bardzo nowoczesna twórczość Bednarczyka odnosi się do Starego i Nowego testamentu, pism filozofów, dzieł starych mistrzów. Kama Zboralska. Sztuka inwestowania w Sztukę. Przewodnik po galeriach sztuki 2004. Rosner & Wspólnicy 2003