Janusz Kapusta

Urodził się w 1951 r. w Zalesiu Małym ( powiat kolski). Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował również filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wynalazca jedenastościennej bryły geometrycznej, nazwanej przez siebie K-dron. Od 1981 mieszka w Nowym Jorku. Współpracuje między innymi z "New Jork Timesem", "Wall Street Journal", "Washington Post", "Boston Globe", "Graphisem", "Printem" i "Rzeczpospolitą". Laureat nagród i wyróżnień m.in. nagrody im. Alfreda Jurzykowskiego, “Złotej Szpilki”, “Grand Prix” (Antwerpia), pierwszej nagrody za najlepszy rysunek na świecie opublikowany w prasie w roku 2004 (Portugalia, 2005). Rysownik, malarz, scenograf.