Juliusz Joniak

Urodził się 19 listopada 1925 r. we Lwowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał w 1950 r. Był profesorem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a potem dziekanem wydziału oraz prorektorem uczelni. W 1995 r. otrzymał najwyższą nagrodę na VII Festiwalu Sztuk w Magné – Francja, w którym uczestniczyło ponad 160 malarzy ze wszystkich kontynentów. To ogromne wyróżnienie dało początek następnemu sukcesowi - zaproszeniu Juliusza Joniaka na honorowego członka do Akademie Européene de Arts w Paryżu. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych kolekcjach, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie oraz w muzeach w Zielonej Górze, Szczecinie, Bydgoszczy oraz zagranicą.