Eugeniusz Get-Stankiewicz

Urodził się w 1942 r. w Oszmianie koło Wilna. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, później w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu u Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca. Dyplom w 1972. Wykładowca grafiki w macierzystej uczelni (1982-1985). Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wystawia w kraju i za granicą, laureat wielu nagród. Projektuje plakaty teatralne i okolicznościowe, często z fragmentami autoportretu, specjalizuje się w grafikach warsztatowych. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.