Hugon Lasecki

Ur. 1932 r. w Grudziądzu malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (od 1996 r. nazwa uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku); dyplom uzyskał w roku 1962 w pracowni profesora Stanisława Borysowskiego. W gdańskiej uczelni pracował w latach 1963–2003. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1994 r. Od 1986 r. prowadził dyplomującą Pracownię Malarstwa. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: * 1966 II Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie * 1966 II Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie 70 - srebrny medal. * 1969 honorowe wyróżnienie Redakcji "Liter" za rok 1969 w twórczości plastycznej-"Order Stańczyka" * 1979 nagrody Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy dydaktyczno-naukowej * 1981 stypendysta Senatu Miasta Bremy * 1981 nagroda rektorska za działalność artystyczno-wychowawczą * 1986 nagrody Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy dydaktyczno-naukowej * 1989 Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska * 1989 nagrody Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy dydaktyczno-naukowej * 1991 Nagroda Rektora I stopnia za działalność artystyczną i pedagogiczną * 1992 Nagroda Wojewody Gdańskiego za całokształt