Rafał Olbiński

Ur. w 1943 w Kielcach, grafik i twórca plakatów. Syn Józefa i Janiny Chałupków. Najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Po szkole średniej podjął naukę na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1969 roku uzyskując dyplom Wydziału Architektury. Po studiach zajął się grafiką współpracując z czasopismem Jazz Forum. W 1981 roku wyjechał do Paryża, skąd rok później wyemigrował na stałe do Nowego Jorku. W 1985 roku podjął pracę jako wykładowca w nowojorskiej School of Visual Arts. Jego prace są eksponowane zarówno w renomowanych galeriach i muzeach, wśród których można wymienić Bibliotekę Kongresu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Carnegie Foundation w Nowym Jorku, Muzeum Plakatu w Wilanowie jak i gromadzone przez wielu prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. Olbiński prowadzi także współpracę ze znanymi czasopismami takimi jak: The New York Times, Newsweek, Business Week czy Der Spiegel. Jego twórczość jest szeroko nagradzana na wielu konkursach międzynarodowych. Wśród laurów można wymienić pierwszą nagrodę otrzymaną w 1995 roku w konkursie "New York City Capital of the World" - plakat promujący Nowy Jork jako stolicę świata, Międzynarodowy Oskar za najbardziej niezapomniany plakat na świecie w 1994 roku w konkursie "Prix Savignac" w Paryżu czy pierwszą nagrodę w konkursie Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu w 1976 roku. Łącznie zgromadził już ponad 100 nagród za swoją twórczość. W Polsce zajmował się m.in. projektowaniem okładek płyt, np. Krzysztofa Klenczona Powiedz stary gdzieś ty był (Pronit SX 1614), Breakoutu Żagiel ziemi (Pronit SX 1821). Przez siedem lat (od 1997 do 2003 roku) regularnie tworzył też okładki polskiego miesięcznika psychologicznego Charaktery i był współtwórcą wizerunku graficznego pisma.