Kamil Kuskowski

Ur. 1973 w Zakopanem. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W 2000 uzyskał dyplom w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi na Wydziale Tkaniny i Ubioru w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W latach 1999-2005 asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Tadeusza Śliwińskiego w tejże uczelni oraz od 2002 współprowadzi Międzywydziałową Pracownię Otwartą. W 2005 uzyskał stopień doktora. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Malarstwa i Rysunku. Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, sztuki wideo.