Ryszard Winiarski

Urodził się 1936 r. we Lwowie, zmarł w Warszawie w 2006 r. Studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1953-1959). Studia w warszawskiej ASP (1960 1966) na Wydziale Malarstwa, pod kierunkiem m.in. Aleksandra Kobzdeja. Wykładowca w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie (1976-1981). W 1981 r. objął pracownię "Problemy malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka" na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako profesor gościnny prowadzi w 1983 roku wykłady w HFG w Offenbach. Przez dwie kadencje (1985-87 i 1987-90) pełnił funkcję prorektora warszawskiej ASP. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora. Laureat m.in. głównej nagrody na sympozjum artystów i teoretyków "Sztuka w zmieniającym się świecie" w Puławach (1966) oraz nagrody im. Jana Cybisa (1996). Udział w wielu wystawach m.in. na Biennale w Sao Paulo (1969). Malarz, twórca obiektów i instalacji oraz scenografii teatralnych.