Leszek Żegalski

Urodził się w 1959 roku. W latach 1979-1982 krakowska ASP, Wydział Grafiki w Katowicach, następnie 1982-1984 ASP w Krakowie, Wydział Malarstwa. Pierwsze dadaistyczno-realistyczne impulsy - 1983. Współzałożyciel z J. Szpytem i P. Naliwajko "Tercetu Nadętego". Pierwsza wystawa w Ustroniu - maj 1985. Pierwsze udane ogłoszenie Artystycznego Manifestu - Kraków, "Salon Sztuki" - 1987. Wydanie pierwszego egzemplarza niezależnego czasopisma o sztuce pt. "Bengal" - 1988. Laureat Grand Prix Arsenału"88. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Emigracja do RFN - 1991. Członek tzw. "Kunstlersonderbund" w Berlinie - 1998. Zamieszkały w Belgii. Udział w 170 wystawach indywidualnych i zbiorowych.