Gustaw Zemła

Urodził się w 1931 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1958 r. pracuje w tejże Akademii : pełniąc funkcję dziekana na Wydziale Rzeźby, prorektora a obecnie jest prof. zwyczajnym warszawskiej ASP. Zrealizował ok. 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w pokazach sztuki polskiej m. in. w Sztokholmie, Londynie, Paryżu, Dusseldorfie i w wielu wystawach międzynarodowych rzeźby. Jest laureatem nagród i odznaczeń za prace rzeźbiarskie. Wśród ważniejszych realizacji są pomniki :" Powstańców Ślaskich" w Katowicach (1967) , "Wł. Broniewskiego" w Płocku (1972), " Polegli Niepokonani" w Warszawie (1973),"Czynu Polaków w Szczecinie" (1979), "Jana Pawła II" w Mistrzejowicach (1990), i Płocku (1994)," Mojżesza" w Łodzi (1995)," Bitwy o Monte Cassino" (1999)," Ernesta Malinowskiego" w Peru (1999). Prace rzeźbiarskie Artysty znajdują się w muzeach w Polsce i za granicą.