Krzysztof Bednarski

Urodził się w 1953 r. w Krakowie, mieszka w Rzymie. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1973-1978). Rzeźbiarz, akcjoner, twórca instalacji i obiektów, plakacista. W 1978 r. zrealizował pod kierunkiem prof. Jerzego Jarnuszkiewicza pracę dyplomową pt. Portret totalny Karola Marksa, w której wykorzystał powielony odlew głowy ideologa komunizmu. Jako student związał się z teatrem Jerzego Grotowskiego. Od 1975 r. uczestniczył w działaniach parateatralnych Teatru Laboratorium. Do niektórych wykonał plakaty: Czuwanie (1976-1977), Przedsięwzięcie Góra (1977), Przedsięwzięcie Ziemia (1977-1979), Drzewo Ludzi (1979). W latach 1978-1986 uczestniczył w licznych sympozjach rzeźbiarskich w kraju i za granicą, m.in. w Carrarze (1982 i 1985). Najbardziej znana praca z serii, w której pojawiał się motyw wyolbrzymionej dłoni - rzeźba w marmurze "Victoria Victoria" (1983 r.) - została uznana za symbol nastrojów społecznych w Polsce w stanie wojennym. W roku akademickim 1996/97 prowadził gościnnie pracownię na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Stypendim (1998 r.) Ministerstwa Kultury i Sztuki w uznaniu dla wkładu w promocję sztuki polskiej za granicą. Udział w wystawach m.in.: "Rauma Biennale Balticum", Rauma Finlandia,1990, Stała ekspozycja sztuki XX w., Muzeum Sztuki, Łódź, 1992-1996, Konstrukcja w procesie IV. MY HOME IS YOUR HOME, Muzeum Artystów, Łódź, 1993 Port of art. International Art Exhibition, Finlandia, 1995 EKANNT(-)MACHUNG / INTRO(-)DUCTION, Ostsee Biennale, Kunsthalle, Rostock, Niemcy 1996 - "Uważaj wychodząc z własnych snów.Możesz się znlaeźć w cudzych, Galeria Zachęta, Warszawa (2000 - 2001).