Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Szapocznikow Alina 1 196 24 93 12 103 12
2 Bałka Mirosław 2 163 24 76 11 87 13
3 Wróblewski Andrzej 2 163 23 119 17 44 6
4 Opałka Roman 3 150 19 113 15 37 4
5 Nowosielski Jerzy 4 145 20 78 11 67 9
6 Kantor Tadeusz 5 139 18 72 10 67 8
7 Kobro Katarzyna 6 100 13 59 8 41 5
8 Fangor Wojciech 7 98 17 70 12 28 5
9 Abakanowicz Magdalena 8 97 15 62 8 35 7
10 Gierowski Stefan 9 81 13 71 10 10 3
11 Strzemiński Władysław 10 72 10 42 6 30 4
12 Tarasewicz Leon 11 63 11 44 8 19 3
13 Lach-Lachowicz Natalia 12 61 10 15 3 46 7
14 Tarasin Jan 13 60 11 46 8 14 3
15 Stażewski Henryk 14 57 8 32 5 25 3
16 Pągowska Teresa 15 50 9 40 8 10 1
17 Warpechowski Zbigiew 16 48 9 6 2 42 7
18 Dominik Tadeusz 17 46 6 46 6 0 0
19 Hasior Władysław 18 41 5 6 1 35 4
20 Dróżdż Stanisław 19 40 7 17 3 23 4
21 Althamer Paweł 19 40 5 7 1 33 4
22 Modzelewski Jarosław 20 36 10 35 9 1 1
23 Bereś Jerzy 20 36 5 0 0 36 5
24 Robakowski Józef 20 36 6 0 0 36 6
25 Libera Zbigniew 20 36 6 0 0 36 6
26 Fijałkowski Stanisław 21 33 5 30 4 3 1
27 Żmijewski Artur 22 31 5 7 2 24 3
28 Berdyszak Jan 22 31 6 25 5 6 1
29 Dwurnik Edward 23 30 6 26 5 4 1
30 Kulik Zofia 24 28 4 10 1 18 3
31 Sasnal Wilhelm 24 28 8 17 5 11 3
32 Bereźnicki Kiejstut 25 26 4 26 4 0 0
33 Krasiński Edward 25 26 4 15 2 11 2
34 Lejman Dominik 26 25 6 16 3 9 3
35 Ciecierski Tomasz 26 25 5 23 4 2 1
36 Markowski Eugeniusz 26 25 3 8 1 17 2
37 Kuśmirowski Robert 26 25 4 6 1 19 3
38 Brzozowski Tadeusz 27 24 4 17 3 7 1
39 Lebenstein Jan 28 23 5 6 2 17 3
40 Kozyra Katarzyna 28 23 5 0 0 23 5
41 Jałowiński Dominik 29 20 2 20 2 0 0
42 Czerepok Hubert 29 20 3 10 2 10 1
43 Chlanda Marek 29 20 3 10 1 10 2
44 Wodiczko Krzysztof 29 20 4 0 0 20 4
45 Panek Jerzy 29 20 2 20 2 0 0
46 Mitoraj Igor 30 19 3 8 1 11 2
47 Winiarski Ryszard 30 19 5 18 4 1 1
48 Młodożeniec Jan 30 19 2 19 2 0 0
49 Kamoji Koji 31 18 4 8 3 10 1
50 Beksiński Zdzisław 31 18 4 0 0 18 4
51 Pnińska-Bereś Maria 31 18 4 10 2 8 2
52 Gustowska Izabella 32 17 4 11 2 6 2
53 Murak Teresa 32 17 3 5 1 12 2
54 Olbiński Rafał 33 16 2 10 1 6 1
55 Kokosiński Bartosz 34 15 2 15 2 0 0
56 Kałucki Jerzy 34 15 3 15 3 0 0
57 Czapla Marian 35 14 2 14 2 0 0
58 Bednarczyk Andrzej 35 14 3 10 1 4 2
59 Zaborowski Michał 36 13 2 8 1 5 1
60 Musiałowicz Henryk 36 13 3 4 2 9 1
61 Czwartos Ignacy 36 13 2 7 1 6 1
62 Grzyb Ryszard 36 13 3 6 1 7 2
63 Tomaszewski Henryk 36 13 2 0 0 13 2
64 Potworowski Piotr 36 13 2 0 0 13 2
65 Mokrzycka-Grospierre Olga 37 12 2 12 2 0 0
66 Lutyński Piotr 37 12 3 5 2 7 1
67 Szewczyk Andrzej 37 12 3 8 1 4 2
68 Eidrigevicius Stasys 37 12 2 12 2 0 0
69 Tarkawian Mariusz 38 11 2 10 1 1 1
70 Janin Zuzanna 38 11 2 0 0 11 2
71 Świeszewski Maciej 38 11 3 2 1 9 2
72 Rudowicz Teresa 38 11 2 11 2 0 0
73 Kozłowski Jarosław 38 11 2 11 2 0 0
74 Sosnowska Monika 38 11 3 5 2 6 1
75 Jastrubczak Łukasz 38 11 2 0 0 11 2
76 Baj Stanisław 39 10 2 6 1 4 1
77 Minciel Eugeniusz 39 10 2 0 0 10 2
78 Maniak Krzysztof 39 10 1 0 0 10 1
79 Zarzycka Ewa 39 10 2 3 1 7 1
80 Cybis Jan 39 10 1 10 1 0 0
81 Kaleta Dariusz 39 10 1 0 0 10 1
82 Kuskowski Kamil 39 10 2 0 0 10 2
83 Gostomski Zbigniew 39 10 2 9 1 1 1
84 Włodarski Marek 39 10 1 10 1 0 0
85 Polska Agnieszka 39 10 2 0 0 10 2
86 Moskwa Magdalena 39 10 3 5 2 5 1
87 Bąkowski Wojciech 39 10 1 0 0 10 1
88 Smolana Adam 40 9 2 2 1 7 1
89 Ołowska Paulina 40 9 1 0 0 9 1
90 Kowalewski Paweł 40 9 1 9 1 0 0
91 Sienicki Jacek 40 9 1 9 1 0 0
92 Szutter Edward 40 9 1 0 0 9 1
93 Gaj Jacek 40 9 1 9 1 0 0
94 Klimek Krzysztof 40 9 1 0 0 9 1
95 Lewczyński Jerzy 40 9 2 0 0 9 2
96 Jarema Maria 40 9 2 3 1 6 1
97 Pawlak Włodzimierz 40 9 3 9 3 0 0
98 Starowieyski Franciszek 40 9 1 9 1 0 0
99 Cieślewicz Roman 40 9 1 0 0 9 1
100 Zieliński Jerzy 40 9 1 9 1 0 0
101 Świdziński Jan 40 9 2 0 0 9 2
102 Waltoś Jacek 40 9 2 0 0 9 2
103 Tarasewicz Iza 40 9 1 0 0 9 1
104 Bujnowski Rafał 41 8 2 0 0 8 2
105 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 41 8 1 8 1 0 0
106 Kopera Tomasz Alen 41 8 1 0 0 8 1
107 Skąpski Łukasz 41 8 1 0 0 8 1
108 Zawada Michał 41 8 1 8 1 0 0
109 Radziszewski Karol 41 8 1 0 0 8 1
110 Mierzejewski Jerzy 41 8 1 0 0 8 1
111 Jasper C.T. 41 8 1 8 1 0 0
112 Dłubak Zbigniew 41 8 1 0 0 8 1
113 Maciejewski Zbysław 41 8 3 8 3 0 0
114 Sobol-Wejman Anna 41 8 2 8 2 0 0
115 Stern Jonasz 41 8 1 8 1 0 0
116 Maziarska Jadwiga 41 8 1 8 1 0 0
117 Berlewi Henryk 41 8 1 8 1 0 0
118 Starska Magdalena 41 8 1 0 0 8 1
119 Waliszewska Aleksandra 42 7 1 7 1 0 0
120 Branas Przemysław 42 7 1 0 0 7 1
121 Ciężki Jakub 42 7 1 7 1 0 0
122 Wilkoń Józef 42 7 1 7 1 0 0
123 Jurkiewicz Zdzisław 42 7 1 0 0 7 1
124 Panfil Józef 42 7 1 0 0 7 1
125 Bosacki Piotr 42 7 1 0 0 7 1
126 Grzegorz Rogala i Joanna Krzysztoń Grupa artystyczna 42 7 1 0 0 7 1
127 Baran Tomasz 42 7 1 7 1 0 0
128 Kalinowska Agnieszka 42 7 1 0 0 7 1
129 Kijewski Marek 42 7 2 0 0 7 2
130 Maciejowski Marcin 42 7 2 5 1 2 1
131 Skórczewski Krzysztof 42 7 3 7 3 0 0
132 Sztwiertnia Grzegorz 42 7 1 7 1 0 0
133 Sobczyk Marek 42 7 2 7 2 0 0
134 Gayer Michał 42 7 1 0 0 7 1
135 Stangret Maria 43 6 1 6 1 0 0
136 Kulka Tomasz 43 6 1 6 1 0 0
137 Breguła Karolina 43 6 1 0 0 6 1
138 Żegalski Leszek 43 6 1 0 0 6 1
139 Wollny Zorka 43 6 1 0 0 6 1
140 Kraupe Janina 43 6 1 6 1 0 0
141 Zbylut Agata 43 6 1 0 0 6 1
142 Skarbek Krzysztof 43 6 1 0 0 6 1
143 Krysta Daniel 43 6 1 6 1 0 0
144 Kurzawski Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
145 Chwałczyk Jan 43 6 1 6 1 0 0
146 Kobzdej Aleksander 43 6 1 6 1 0 0
147 Duda-Gracz Jerzy 43 6 1 6 1 0 0
148 Tobis Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
149 Świerzy Waldemar 43 6 1 6 1 0 0
150 Radke Marek 43 6 1 0 0 6 1
151 Leto Norman 43 6 1 6 1 0 0
152 Stokłosa Łukasz 43 6 1 6 1 0 0
153 Get-Stankiewicz Eugeniusz 43 6 1 6 1 0 0
154 Berdyszak Marcin 43 6 2 0 0 6 2
155 Smandek Michał 43 6 1 0 0 6 1
156 Smoleński Konrad 43 6 1 0 0 6 1
157 Ziółkowski Jakub Julian 44 5 1 5 1 0 0
158 Kalina Jerzy 44 5 1 0 0 5 1
159 Nowak Marzena 44 5 1 0 0 5 1
160 Partum Ewa 44 5 2 4 1 1 1
161 Drogowski Jarema 44 5 1 5 1 0 0
162 Zemła Gustaw 44 5 1 5 1 0 0
163 Lachowicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
164 Jarodzki Paweł 44 5 1 0 0 5 1
165 Brzeski Olaf 44 5 3 1 1 4 2
166 Mierzejewski Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
167 Kołpanowicz Marcin 44 5 1 0 0 5 1
168 Ska Aleksandra 44 5 1 0 0 5 1
169 Malewski Artur 44 5 2 0 0 5 2
170 Brzoska Sławomir 44 5 1 5 1 0 0
171 Dawicki Oskar 44 5 1 0 0 5 1
172 Żuławski Marek 44 5 1 5 1 0 0
173 Malinowska Joanna 44 5 1 5 1 0 0
174 Sroka Jacek 44 5 2 5 2 0 0
175 Okińczyc Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
176 Białecka Beata 44 5 1 5 1 0 0
177 Luxus Grupa artystyczna 44 5 1 5 1 0 0
178 Dłużewski Jacek 44 5 1 0 0 5 1
179 Tyszkiewicz Teresa 44 5 1 5 1 0 0
180 Knaflewski Leszek 44 5 2 5 2 0 0
181 Markiewicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
182 Ługowski Ryszard 44 5 1 0 0 5 1
183 Tatarczyk Tomasz 44 5 1 5 1 0 0
184 Buczek Bartłomiej 44 5 1 0 0 5 1
185 Markul Angelika 44 5 1 0 0 5 1
186 Bożek Kacper 45 4 1 4 1 0 0
187 Gajewska Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
188 Wnuk Marian 45 4 1 4 1 0 0
189 Żebrowska Alicja 45 4 1 0 0 4 1
190 Baumgart Anna 45 4 1 0 0 4 1
191 Bąk Karol 45 4 1 0 0 4 1
192 Szymankiewicz Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
193 Zakrzwski Cyryl 45 4 1 4 1 0 0
194 Nitka Zdzisław 45 4 2 1 1 3 1
195 Kasprzyk Mikołaj 45 4 1 4 1 0 0
196 Bereś Bettina 45 4 1 0 0 4 1
197 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 45 4 1 0 0 4 1
198 Józefowicz Katarzyna 45 4 2 1 1 3 1
199 Usarewicz Roman 45 4 1 4 1 0 0
200 Rosenstein Erna 45 4 1 4 1 0 0
201 Sosnowski Kajetan 45 4 1 4 1 0 0
202 Sawicka Jadwiga 45 4 2 1 1 3 1
203 Szwed Monika 45 4 1 4 1 0 0
204 Berdowska Tamara 45 4 1 0 0 4 1
205 Cześnik Henryk 45 4 2 1 1 3 1
206 Hansen Oskar 45 4 1 4 1 0 0
207 Szewczyk Szymon 45 4 1 0 0 4 1
208 Zamojski Honza 45 4 1 0 0 4 1
209 Mierzejewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
210 Orbaczewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
211 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 3 1 3 1 0 0
212 Mioduszewski Jan 46 3 1 0 0 3 1
213 Kuryluk Ewa 46 3 1 3 1 0 0
214 Simon Jan 46 3 1 0 0 3 1
215 Wolniak Olga 46 3 1 3 1 0 0
216 Jaśnikowski Jarosław 46 3 1 0 0 3 1
217 Domański Tomasz 46 3 1 0 0 3 1
218 Dyndo Wiktor 46 3 1 3 1 0 0
219 Jaklewicz Karolina 46 3 1 3 1 0 0
220 Pawłowski Marcin 46 3 1 0 0 3 1
221 Materka Bartek 46 3 1 0 0 3 1
222 Bieniasz Maciej 46 3 1 3 1 0 0
223 Wojnecki Stefan 46 3 1 3 1 0 0
224 Sempoliński Jacek 46 3 2 0 0 3 2
225 Grzegorzewski Jerzy 46 3 1 0 0 3 1
226 Lasecki Hugon 46 3 1 3 1 0 0
227 Maśluszczak Franciszek 46 3 1 3 1 0 0
228 Tarabuła Janusz 46 3 1 3 1 0 0
229 Twożywo Grupa artystyczna 46 3 1 0 0 3 1
230 Myjak Adam 46 3 2 2 1 1 1
231 Mickiewicz Gizela 46 3 1 0 0 3 1
232 Stankiewicz-Szczerbik Beata 47 2 1 2 1 0 0
233 Wysocki Piotr 47 2 2 2 2 0 0
234 Ślesińska Anna 47 2 1 2 1 0 0
235 Szamborski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
236 Walkuski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
237 Berendt Filip 47 2 1 0 0 2 1
238 Szpilski Piotr 47 2 1 2 1 0 0
239 Kuczma Marian Waldemar 47 2 1 0 0 2 1
240 Krzysztof Bronisław 47 2 1 2 1 0 0
241 Izdebski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
242 Kowalski Kacper 47 2 1 0 0 2 1
243 Czarnecki Bartosz 47 2 1 0 0 2 1
244 Fliciński Jarosław 47 2 1 2 1 0 0
245 Orbitowski Janusz 47 2 1 2 1 0 0
246 Kiesner Maja 47 2 1 2 1 0 0
247 Smoczyński Mikołaj 47 2 1 0 0 2 1
248 Kapusta Janusz 47 2 1 0 0 2 1
249 Jachtoma Aleksandra 47 2 1 2 1 0 0
250 Urbanowicz Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
251 Janikowski Mieczysław 47 2 1 2 1 0 0
252 Wejman Stanisław 47 2 1 2 1 0 0
253 Gancarz Ryszard 47 2 1 0 0 2 1
254 Łapiński Tadeusz 47 2 1 2 1 0 0
255 Umiastowski Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
256 Joniak Juliusz 47 2 1 2 1 0 0
257 Bednarski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
258 Urbanowicz Dorota 47 2 1 2 1 0 0
259 Jędrysiak Jerzy 47 2 1 0 0 2 1
260 Kruszewska Teresa 47 2 1 2 1 0 0
261 Bownik Paweł 47 2 1 0 0 2 1
262 Warlikowska Małgorzata 48 1 1 0 0 1 1
263 Dominik Rafał 48 1 1 1 1 0 0
264 Cyronek-Kalinowska Anna 48 1 1 1 1 0 0
265 Sapetto Marek 48 1 1 1 1 0 0
266 Bajtlik Jan 48 1 1 1 1 0 0
267 Krzywak Sebastian 48 1 1 1 1 0 0
268 Martin Honorata 48 1 1 0 0 1 1
269 Partum Andrzej 48 1 1 1 1 0 0
270 Cieśniewski Wojciech 48 1 1 1 1 0 0
271 Sętowski Tomasz 48 1 1 0 0 1 1
272 Rogalski Zbigiew 48 1 1 0 0 1 1
273 Jarmoliński Bartłomiej 48 1 1 0 0 1 1
274 Osicki Janusz 48 1 1 0 0 1 1
275 Leszek Golec & Tatiana Czekalska Grupa artystyczna 48 1 1 0 0 1 1
276 Kowalska Berenika 48 1 1 0 0 1 1
277 Pala Dariusz 48 1 1 1 1 0 0
278 Kuś Marek 48 1 1 0 0 1 1
279 Anto Maria 48 1 1 1 1 0 0
280 Truszkowski Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
281 Polisiewicz Aleksandra 48 1 1 0 0 1 1
282 Juszkiewicz Ewa 48 1 1 0 0 1 1
283 Szprynger Anna 48 1 1 0 0 1 1
284 Pamuła Jan 48 1 1 1 1 0 0
285 Sobocki Leszek 48 1 1 1 1 0 0
286 Grochocki Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
287 Janczy Janusz 48 1 1 0 0 1 1
288 Szlaga Radek 48 1 1 0 0 1 1